Συστήματα Κλιματισμού, Εξαερισμού και Ψύξης.

Κλιματισμός

Κλιματισμός ονομάζεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της κίνησης, της καθαρότητας του αέρα ενός χώρου ο οποίος ονομάζεται κλιματιζόμενος.Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι :

1. Θέρμανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου.
2. Ψύξη: είναι η διεργασία αφαίρεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου.
3. Ύγρανση: είναι η διεργασία πρόσθεσης νερού (υγρασίας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου.
4. Αφύγρανση: είναι η διεργασία αφαίρεσης νερού (υγρασίας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου.
5. Ανανέωση του αέρα: είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με σκοπό την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα.
6. Καθαρισμός του αέρα: είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Τεχνολογία Ιnverter - Πως λειτουργεί :

O συμπιεστής που βρίσκεται στην εξωτερική μονάδα “συνεργάζεται” με το αισθητήριο θερμοκρασίας που βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα για να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η τεχνολογία inverter επιτρέπει στον συμπιεστή να λειτουργεί με μεταβαλλόμενο αριθμό στροφών, ανάλογα με την συχνότητα που δέχεται ο κινητήρας του, μεταβάλλοντας έτσι τη ροή του ψυκτικού μέσου Freon.
Όταν η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του χώρου και της επιθυμητής σε αυτόν θερμοκρασία είναι μεγάλη ο συμπιεστής λειτουργεί με πολλές στροφές (υψηλή συχνότητα) μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Όταν η επιθυμητή θερμοκρασία επιτευχθεί η τεχνολογία inverter δίνει εντολή στον συμπιεστή να μειώσει σταδιακά την ισχύ του και να λειτουργήσει στις στροφές που απαιτούνται για την διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας.
Με απλά λόγια η τεχνολογία inverter κάνει το κλιματιστικό μας να δουλεύει στο φούλ μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και στην συνέχεια να λειτουργεί λιγότερο και συνεχόμενα διατηρώντας τα επίπεδα θερμοκρασίας πολύ κοντά στα επιθυμητά.
Με τον τρόπο αυτό η τεχνολογία inverter μας εξασφαλίζει:
◾ Γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας.
◾ Διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερά κοντά στα επιθυμητά επίπεδα.
◾ Ελάχιστα επίπεδα θορύβου.
◾ Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος.
◾ Μείωση του χρόνου έναρξης κατά 1/3.Συστήματα VRV-VRF :

Τα συστήματα VRV-VRF επιτρέπουν στην εξωτερική μονάδα να συνδεθεί μέσω ενός κεντρικού δικτύου σωληνώσεων με πολλές εσωτερικές μονάδες. Σε εξελιγμένα συστήματα εξασφαλίζεται η δυνατότητα σύνδεσης έως και 16 εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική μονάδα και επιτυγχάνεται γραμμικός έλεγχος της απόδοσης από 10 έως 100%. H δυνατότητα ανάπτυξης του κεντρικού δικτύου σωληνώσεων φτάνει μέχρι και τα 100 μέτρα ανά εσωτερική μονάδα, με μέγιστη υψομετρική διαφορά εξωτερικής-εσωτερικής μονάδας τα 50 μέτρα και μεταξύ εσωτερικών μονάδων τα 15 μέτρα. Mπορούν επίσης να λειτουργούν σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος, από -25 °C στη θέρμανση έως και +45 °C στην ψύξη. Τα εσωτερικά μηχανήματα διατίθενται σε πολλούς τύπους και μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα ανάλογα με τις ανάγκες μας και την χωροταξία.Τα συστήματα VRV-VRF λοιπόν προσφέρουν ευελιξία, αυτονομία, οικονομία, εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν να συνδεθούν με BEMS (Building Energy Management System) Σύστημα Ελέγχου και Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων προσφέροντας την δυνατότητα για απόλυτο έλεγχο και υψηλό βαθμό απόδοσης. Η εταιρεία μας θα μελετήσει την περίπτωσή σας και θα σας προτείνει την καλύτερη λύση που θα καλύψει τις ανάγκες σας προσφέροντας ποιότητα κατασκευής, καλή λειτουργία, αποδοτικότητα με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ανάκτηση θερμότητας από ψυκτικά και κλιματισμικά μηχανήματα για παραγωγή Ζ.Ν.Χ :

Όλα τα ψυκτικά και κλιματιστικά αποβάλουν στο περιβάλλον σημαντικά ποσά θερμότητας. Με την ανάκτηση θερμότητας μέσω εναλλακτών θερμότητας αυτή την θερμότητα την εκμεταλλευόμαστε για να ζεστάνουμε νερό χρήσης χωρίς κόστος σε θερμοκρασίες έως 60C. Οι απώλειες θερμότητας από τον αερισμό αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των απωλειών θερμότητας του συστήματος κλιματισμού ενός κτιρίου. Το 70% των απωλειών αυτών μπορεί να ανακτηθεί, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση μεθόδους ανάκτησης θερμότητας. Συνήθως χρησιμοποιούνται πλακοειδείς εναλλάκτες αέρα-αέρα, θερμικοί τροχοί, καθώς και σωληνωτοί εναλλάκτες με δύο αγωγούς αέρα και ένα ρευστό μεταφοράς της θερμότητας στους σωλήνες (heat pipe exchangers), χωρίς όμως να αποκλείεται και η χρήση άλλων σχετικών διατάξεων. Στα κτίρια που έχουν μόνο παθητικό αερισμό, είναι επίσης δυνατόν να γίνει ανάκτηση θερμότητας χρησιμοποιώντας κατάλληλους εναλλάκτες. Το κρίσιμο σημείο, σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι η μείωση της διαφοράς πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα του κτιρίου, η οποία προκαλεί αντίστοιχα ελάττωση της απόδοσης του συστήματος αυτού του φυσικού δροσισμού. Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για τον υπολογισμό αυτής της πτώσης πίεσης που προκαλεί ο εναλλάκτης, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με το είδος του. Οι σωληνωτοί εναλλάκτες θερμότητας (heat pipes) έχουν μεγάλη απόδοση μεταφοράς θερμότητας, δεδομένου ότι σ’ αυτούς υπάρχει εκμετάλλευση και της λανθάνουσας θερμότητας του μέσου μεταφοράς. Αποτελούνται από σωλήνες με πτερύγια, οι οποίοι διαπερνούν τους αεραγωγούς του κλιματιστικού συστήματος. Ο θερμός αέρας από τον αεραγωγό επιστροφής του κλιματιστικού συστήματος θερμαίνει τους σωλήνες του εναλλάκτη. Οι σωλήνες περιέχουν κάποιο σχετικά πτητικό ρευστό,όπως μεθανόλη, φρέον, αλλά και νερό ή άλλα υγρά, ανάλογα με το επίπεδο της θερμοκρασίας του αέρα στον αεραγωγό επιστροφής. Ο αέρας επιστροφής θερμαίνει τους σωλήνες κατά το ένα ήμισύ τους και προκαλεί την εξάτμιση του ρευστού που περιέχουν, με αποτέλεσμα η μία πλευρά των σωλήνων να λειτουργεί ως εξατμιστής. Παράλληλα, ο εξωτερικός αέρας ψύχει την άλλη πλευρά των σωλήνων (που λειτουργεί ως συμπυκνωτής) συμπυκνώνοντας έτσι το ρευστό και αποδίδοντας προς ανάκτηση, εκτός από την αισθητή, και τη λανθάνουσα θερμότητα του ρευστού. Η ενέργεια μεταφέρεται, με αυτόν τον τρόπο, γρηγορότερα από το ένα ρεύμα αέρα στο άλλο, έστω και εάν η διαφορά θερμοκρασίας των δύο ρευμάτων είναι μικρή. Η απόδοση αυτών των εναλλακτών μπορεί να ξεπεράσει το 80%.Συστήματα FAN COIL : Ψύξη - Θέρμανση και Εξαερισμός

Το σύστημα Σωμάτων Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας (Fan coils) ίσως σε πολλούς θυμίζει αυτά τα ξεχαρβαλωμένα, τεραστία κλιματιστικά νερού των δημόσιων υπηρεσιών τις περασμένης δεκαπενταετίας. Ίσως λίγοι ξέρουν ότι τα σημερινά fan coils δεν διαφέρουν σε τίποτα από οποιοδήποτε άλλο κλιματιστικό εμφανισιακά και παράγονται σε όλους τους τύπους που παράγονται και τα γνωστά μας κλιματιστικά.( τοίχου, δαπέδου, οροφής, κασέτα και κρυφού τύπου ψευδοροφής, αεραγωγών ). Η μόνη τους διαφορά είναι ότι στο ένα περνάει φρέον στον εναλλάκτη του και στο fan coil νερό. Κατά αυτόν το τρόπο έχοντας παροχή ζεστού η κρύου νερού από την αντλία θερμότητας μας αποδίδουν ψύξη και θέρμανση με παραπλήσιο τρόπο και αίσθηση με ένα κλιματιστικό δωματίου. Όλοι οι τύποι των fan coil, εκτός του τοίχου και οροφής, έχουν δυνατότητα να κάνουν λήψη νωπού αέρα δίνοντας την προοπτική στον μελετητή να δημιουργήσει τον απαραίτητο εξαερισμό όπου υπάρχουν ανάγκες. Με τον κατάλληλο πίνακα αυτοματισμών το κάθε fan coil είναι πλήρως αυτόνομο και σε λειτουργία και σε ρυθμίσεις και μπορεί να λειτουργεί παράλληλα η ανεξάρτητα από την ενδοδαπεδια θέρμανση η τον δροσισμό δαπέδου τα οποία συστήματα δαπέδου έχουν επίσης δυνατότητα αυτονομίας ανά χώρο. Για να λειτουργήσει επιτυχώς, αποδοτικά και χωρίς χρήση ογκώδους δοχείου αδρανείας η αυτονομία, απαραίτητο είναι η αντλία να είναι inverter δηλαδή αυξομειωμένης απόδοσης. Με τα Fan coil εκτός από τις ανάγκες ψύξης καλύπτουμε και τις περιπτώσεις όπου θέλουμε μια γρήγορη θέρμανση να τραβήξει την υγρασία εποχή που ακόμα δεν έχουμε ανάγκη κύριας θέρμανσης. Σε κτίρια προσωρινής διαμονής, όπως και σε χώρους συνάθροισης κοινού, τα Σώματα Εξαναγκασμένης Κυκλοφορίας (Fan Coils) αποτελούν μια καλή και αξιόπιστη λύση, όπως είναι και η μοναδική λύση για υφιστάμενα κτίρια που θα ήθελαν ένα καλύτερο τρόπο ψύξης από τις τοπικές κλιματιστικές μονάδες, χωρίς να γίνει εκτεταμένη ανακατασκευή του κτιρίου.

Πλεονεκτήματα :

• Αυτή η λύση προσφέρει ιδιαίτερα κομψό σχεδιασμό περιορισμένων διαστάσεων Όμορφα, διακριτικά και με μοντέρνο στυλ περιβλήματα, με το κατάλληλο σχήμα για να ταιριάξουν με οποιαδήποτε εσωτερική διακόσμηση.
• Μικρότερο κόστος.
• Ευχάριστο και καθαρό εσωτερικό περιβάλλον.Προσφέρει άνεση και δίνει τη δυνατότητα της εφαρμογής ενός βοηθητικού συστήματος αερισμού.
• Ψύξη - Θέρμανση από μια πηγή.
• Χαμηλά επίπεδα θορύβου.
• Αποτελεσματικότητα, δηλαδή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του χρήστη στην άμεση ζήτηση.Συστήματα Εξαερισμού απλά ή με ανάκτηση θερμότητας

Αυτόνομη μονάδα εξαερισμού DAIKIN VAM με ανάκτηση θερμότητας. Η κατασκευή πολλών νέων κτιρίων με αεροστεγή υλικά, κάνει απαραίτητη όλο το χρόνο την χρήση συστημάτων εξαερισμού τα οποία όμως οδηγούν σε απόρριψη στο περιβάλλον μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας μέσω του αέρα που έχει θερμανθεί ή ψυχθεί εντός του κτιρίου. Αυτό συμβαίνει στα συμβατικά συστήματα εξαερισμού, όπου ο κλιματισμένος αέρας απλώς αποβάλλεται από το κτίριο και κατόπιν εισάγεται νέος μη θερμασμένος αέρας μέσα στο κτίριο. Επομένως μια μεγάλη ποσότητα αέρα θερμαίνεται ή ψύχεται χωρίς λόγο, με αποτέλεσμα σημαντική σπατάλη ενέργειας. Οι αυτόνομες λύσεις εξαερισμού της Daikin αποτρέπουν τη σπατάλη ενέργειας ανακτώντας τη θερμότητα του εξερχόμενου αέρα, έτσι ώστε να προσφέρουν πολύ υψηλότερη απόδοση και ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της ατμόσφαιρας μέσα στο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι αντλούν θερμότητα από τον ακάθαρτο αέρα και τη χρησιμοποιούν για να εξισορροπήσουν αυτόματα την εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία. Έτσι αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται μια σταθερά ευχάριστη θερμοκρασία μέσα στο χώρο χωρίς κρύα ρεύματα (ή ζεστά το καλοκαίρι) από τα στόμια εισαγωγής του φρέσκου αέρα.

Πλεονεκτήματα :

Η αυτόνομη λύση εξαερισμού της Daikin είναι ιδανική εάν χρειάζεστε μόνο εξαερισμό ή θέλετε να προσθέσετε τον εξαερισμό σε υπάρχον σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Αυτή η λύση προσφέρει:
• Ευχάριστο και καθαρό εσωτερικό περιβάλλον.
• Δωρεάν ψύξη.
• Χαμηλά επίπεδα θορύβου.
• Μεγάλο εύρος παροχής αέρα.

Εξαερισμός με Κλιματισμό :

Τα συστήματα εξαερισμού της Daikin μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομη λύση ή σε συνδυασμό με κλιματιστικά συστήματα, για αυτόματη εναλλαγή από κλιματισμό σε εξαερισμό ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Εξαερισμός Χώρων Υπολογισμοί :

Κατά την μελέτη ενός συστήματος εξαερισμού θα πρέπει κυρίως να υπολογιστούν:
1) Η ροή αέρα που απαιτείται για τον συγκεκριμένο χώρο.
Ο υπολογισμός της ροής του αέρα που απαιτείται για τον εξαερισμό χώρου μπορεί να γίνει είτε με εκτίμηση του όγκου του συγκεκριμένου χώρου, είτε με εκτίμηση του αριθμού των ατόμων μέσα σε αυτόν τον χώρο. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν και οι δύο αυτές μέθοδοι υπολογισμού, λαμβάνοντας τελικά υπ' όψη αυτήν που υπερισχύει.
2) Η πτώση πίεσης που προκαλείται κατά την ροή του αέρα π.χ. μέσα σε δίκτυο αεραγωγών κλπ.
Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να υπολογιστεί, εκτός από την ροή του απαιτούμενου αέρα, είναι και η πίεση του ζητούμενου ανεμιστήρα. Θα πρέπει να είναι τέτοια η πίεση του ανεμιστήρα ώστε να υπερνικά την πτώση πίεσης που προκαλούν ενδεχομένως υπάρχοντες αεραγωγοί, περσίδες (στόμια), φίλτρα, εναλλάκτες κλιματισμού και γενικά οτιδήποτε παρουσιάζει αντίσταση στην ροή του αέρα του ανεμιστήρα.
3) Υπολογισμός της ροής ανάλογα με το υλικό που θέλουμε να μεταφέρουμε.
Εδώ θα πρέπει να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ταχύτητα σύλληψης και μεταφοράς του υλικού που θέλουμε να μεταφέρουμε.
Aλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την πίεση του ζητούμενου ανεμιστήρα είναι η υψομετρική απόσταση του σημείου τοποθέτησης του ανεμιστήρα από το επίπεδο της θάλασσας και ακόμη η θερμοκρασία του αέρα που ρέει μέσα από τον ανεμιστήρα.Επαγγελματική Ψύξη

Συστήματα ψύξης χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως στη βιομηχανία για τη συντήρηση τροφίμων και τον κλιματισμό. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις από το στάδιο της μελέτης μέχρι και τη λειτουργία της μονάδας, χρησιμοποιώντας πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό και εξειδικευμένους, αξιόπιστους συνεργάτες. Η συνεργασία με γνωστούς οίκους κατασκευής μηχανημάτων του εξωτερικού σε συνδυασμό με την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία που διαθέτουμε εγγυώνται έργα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη.

Κατασκευή εγκαταστάσεων :

• Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων (υγειονομικός σχεδιασμός, πάνελς πολυουρεθάνης, αυτόματες πόρτες).
• Κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων συντήρησης προϊόντος.
• Καταγραφή συνθηκών σύμφωνα με το HACCP.
• Τηλεπαρακολούθηση ολόκληρης της εγκατάστασης.
• Δυνατότητα απομακρυσμένης επέμβασης στην εγκατάσταση, αλλαγής των set points των θερμοκρασιών κ.α.
• Κλιματιστικές μονάδες για οικίσκους.
• Απαιτήσεις ψύξης σε γραμμές παραγωγής.
• Ειδικές εφαρμογές ψύξης.
• IQF (tunnel κατάψυξης).
• Θάλαμοι ωρίμανσης.

Πως λειτουργεί ο Ψυκτικός Κύκλος;

Η ενέργεια απορροφάται απο το ψυκτικό μέσο στον εναλλάκτη θερμότητητας γνωστό ως εξατμιστή. Αυτή η ενέργεια προέρχεται από το προς ψύξη υλικό που είναι νερό, αέρας, ή οτιδήποτε άλλο. Ο συμπιεστής, ο οποίος κινείται συνήθως από έναν ηλεκτρικό κινητήρα, αυξάνει την πίεση και συνεπώς την θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου. Ο συμπιεσμένος ατμός τότε ψύχεται και υγροποιείται μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας, τον αποκαλούμενο συμπυκνωτή αποβάλλοντας την λανθάνουσα θερμότητά του, συνήθως στον περιβάλλοντα αέρα ή το νερό. Το υγροποιημένο ψυκτικό μέσο τότε περνά από την υψηλή πίεση μέσω της εκτονωτικής βαλβίδας (στραγγαλιστικού μηχανισμού )σε χαμηλή πίεση και πάλι πίσω στον εξατμιστή..Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα


Σας παρέχουμε

ΔΩΡΕΑΝ Επίσκεψη στο χώρο σας.

Επισκεπτόμαστε τον χώρο σας για να αξιολογήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Σας προτείνουμε όλες τις λύσεις και σας αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας, ξεχωριστά.

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτη και οικονομική προσφορά.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μελετούν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν την ξεχωριστή λύση που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Διεκπεραίωση διαδικασιών.

Αφήστε το … σε εμάς! Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται σε πολεοδομία, ΔΕΗ και άλλες υπηρεσίες. Απλά μας εξουσιοδοτείτε.

Εγκατάσταση συστήματος.

Οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα το οποίο θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους μηχανικούς μας για την μέγιστη απόδοση του. Όλα αυτά θα γίνουν σε διάστημα, ολίγων ημερών, με την ελάχιστη ενόχληση για σας.

Συντήρηση συστήματος.

Με τα προγράμματα συντήρησης που σας παρέχουμε, εγγυόμαστε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και είμαστε δίπλα σας για πάντα.