Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί.

Έξυπνες Λύσεις για τη Σύγχρονη Βιομηχανία

  Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων βιομηχανικού αυτοματισμού. Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των έργων αυτοματοποίησης παραγωγικών μονάδων, γραμμών παραγωγής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αλλά και διαδικασιών. Η αυτοματοποίηση αφορά τόσο στην λειτουργία όσο και στην καταγραφή και επεξεργασία κρίσιμων δεδομένων. Αναλαμβάνει έργα από το αρχικό στάδιο της μελέτης μέχρι και τη θέση σε λειτουργία «με το κλειδί στο χέρι». Συνοδεύονται από ηλεκτρολογικό σχέδιο και οδηγό λειτουργίας.  Η κύρια βάση των έργων που αναλαμβάνουμε είναι:
 • Συστήματα αυτοματισμού με χρήση ελεγκτών PLC για έλεγχο διεργασιών, οθονών αφής (HMI), βιομηχανικών οργάνων, actuators, relays.
 • Συστήματα επιτήρησης και καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικών μονάδων.
 • Συστήματα ελέγχου για AC/DC κινητήρες (Ταχύτητα, τάνυση, ροπή, θέση) με την χρήση Inverter, Soft starter, Dc drive, Servo drive.
 • Ανάληψη μελετών και project management έργων αυτοματοποίησης, εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως σε μονάδες παραγωγής.
 • Συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, στάθμης, ροής, pH, αγωγιμότητας, φωτοκύτταρα κ.α.
 • Συστήματα ζύγισης (δοσομέτρησης για δημιουργία συνταγών), εισαγωγή και διακίνηση της πρώτης ύλης, ταινιοζυγοί, ανάμειξη.
 • Συστήματα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (αναλογικών και ψηφιακών σημάτων).
 • Συστήματα διαχείρισης και καταγραφής θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, πίεσης, στάθμης, ροής κ.α.(Data acquisition).
 • Συστήματα διαχείρισης και καταγραφής της Ενεργειακής κατανάλωσης σε συνάρτηση με το χρόνο.
 • Βάσεις δεδομένων για συλλογή στοιχείων παραγωγής και ανάλυσης.
 • Συστήματα μέτρησης και ελέγχου μήκους (Encoders), Εφαρμογές Servo.
 • Αναβάθμιση παλαιών μηχανών (RETROFIT) και γραμμών παραγωγής, με χρήση νέας τεχνολογίας (P.L.C, Inverters, Controllers, Αισθητήρια κ.α) με σκοπό την προσαρμογή αυτών στις νέες απαιτήσεις.
 • Συσκευασία, σήμανση και αποθήκευση του τελικού προϊόντος.
 • Έλεγχος πίεσης δικτύου αντλιοστασίων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση βιομηχανικών δικτύων (modbus, canopen, profibus).
 • Σχεδιασμός και κατασκευή Πινάκων Αυτοματισμού ή Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων.
 • Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) για έλεγχο διεργασιών.
 • Συστήματα Τηλεμετρίας Τηλεπιτήρησης εγκαταστάσεων για παρακολούθηση της απόδοσης και άλλων παραμέτρων.
 • Βιομηχανικό Λογισμικό Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Vijeo Citect της Schneider Electric, και Indusoft Studio, της Indusoft.
 • Αναπτύσσουμε συστήματα βιομηχανικού λογισμικού, οπτικοποίηση παραγωγής, άμεσης απεικόνισης της κατάστασης της παραγωγής σε realtime, εφαρμογές διαχείρισης με βάσεις δεδομένων Sql Server και προγραμματισμού παραγωγής και συντήρησης. Ταυτόχρονα, οι εφαρμογές διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων της παραγωγής, τα συστήματα ERP, συνδέουν την παραγωγή με το οικονομικό και λογιστικό τμήμα, ενοποιώντας όλες τις επιμέρους διαδικασίες σε μία πλατφόρμα διαχείρισης, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες από το τεχνικό τμήμα για ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασης βλαβών, μέχρι τη διοίκηση για σωστές επιχειρημάτικες αποφάσεις.
 • Εκσυγχρονισμός, Σχεδιάζουμε λύσεις για κάθε εφαρμογή :
  Εγκαθιστούμε έξυπνα συστήματα δικής μας σχεδίασης τα οποία μπορούν να δώσουν λύσεις σε θέματα σε όλους τους τομείς τις ελληνικής βιομηχανίας για τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών.
  Συνοπτικά σε προβλήματα όπως:
 • Κακή επεξεργασία των πρώτων υλών (Φύρα).
 • Στάσεις στην παραγωγή down time.
 • Βλάβες.
 • Αυξημένο λόγο κόστους / απόδοσης.
 • Μη αποδοτικά μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας.
 • Ανάγκη απομακρυσμένου ή εποπτικού χειρισμού.
 • Ανάγκη εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης.
 • Διαχείριση Δεξαμενών - Σιλό Α Υλών. Η παραλαβή και η μεταφορά των πρώτων υλών σε σιλό αποθήκευσης με χρήση ενός απλού πίνακα χειρισμού, είναι απολύτως αναγκαία όπως επίσης το σύστημα αυτόματης ζύγισης και εκφόρτωσης ή η πώληση έτοιμου προϊόντος.
 • Βιομηχανική Ζύγιση. Το βάρος ενός προϊόντος, κατά τη παραγωγική διαδικασία είναι ίσως ένα από πιο κρίσιμα μεγέθη, το οποίο απαιτεί παρακολούθηση, έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ειδικότερα σε εφαρμογές όπως: Recipe Process ζύγιση, Δυναμική Ζύγιση, Έλεγχος βάρους (check-weight), Ζύγιση δεξαμενών-σιλό, Καταγραφή βάρους για μετέπειτα επεξεργασία.
 • Αντλιοστάσια Μεταφοράς Λυμάτων / Καθαρού Νερού. Απεικόνιση λειτουργιών όλων των σταθμών με λογισμικό SCADA και πλήρης έλεγχος από απόσταση. Καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας και κρίσιμων μεγεθών του κάθε σταθμού.
 • Παρακολούθηση και καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας :
  Μειώστε τα κόστη: Η γνώση των καταναλώσεων σας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα κόστη συντήρησης και λειτουργίας εως 30%!. Εκμεταλευτείτε τη γνώση: Περικόψτε τη σπατάλη ενέργειας χωρίς να ασχολείστε! Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα σταθερό πάγιο έξοδο που επιβαρύνει τη παραγωγή ενός προϊόντος και πολλές φορές κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ είναι υπέρ του δέοντος υψηλοί. Καταρχήν παρακολούθηση και καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας με αναλυτές ενέργειας της Schneider Electric οι οποίοι είναι σε θέση να δίνουν πληροφορίες για ηλεκτρικά μεγέθη όπως :
  Η πραγματική ισχύς, η φαινόμενη ισχύς, η άεργος ισχύς, KWh, ο συντελεστής ισχύος και οι αρμονικές συνιστώσες. Έχοντας αυτά τα δεδομένα μπορούμε να δώσουμε λύσεις, οι οποίες αφενός θα βελτιώσουν τη ποιότητα της τάσης, με αποτέλεσμα να μην καταπονούνται πολύ οι ηλεκτρικές μηχανές, αφετέρου θα ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση, μέσα από πρακτικές όπως:
  • Εγκατάσταση πεδίων αντιστάθμισης άεργης ισχύος(στόχος cosf =1) - εξοικονόμηση ενέργειας έως 30%.
  • Τοποθέτησης φίλτρων κατάπνιξης των αρμονικών συνιστωσών.
  • Καταπολέμηση στιγμιαίων αιχμών, για τις οποίες υπάρχει υψηλό πρόστιμο από τη ΔΕΗ - μείωση τιμολογίου έως 5%.
  • Διαχείριση (ενεργοποίηση - απενεργοποίηση) μεγάλων φορτίων, διαχείριση φωτισμού, κλιματισμού.  Οι εταιρίες του εξωτερικού που συνεργαζόμαστε μας παρέχουν τα πιο αξιόπιστα υλικά ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές ακολουθώντας πάντα τους διεθνείς κανόνες ποιότητας και ασφάλειας. Κάθε φορά δίνονται αναλυτικά ηλεκτρολογικά σχέδια, και εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος. Φυσικά, η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται από εμάς μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Σας παρέχουμε

ΔΩΡΕΑΝ Επίσκεψη στο χώρο σας.

Επισκεπτόμαστε τον χώρο σας για να αξιολογήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Σας προτείνουμε όλες τις λύσεις και σας αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας, ξεχωριστά.

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτη και οικονομική προσφορά.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μελετούν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν την ξεχωριστή λύση που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Εγκατάσταση συστήματος.

Οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα το οποίο θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους μηχανικούς μας για την μέγιστη απόδοση του. Όλα αυτά θα γίνουν σε διάστημα, συνήθως 1-3 ημερών, με την ελάχιστη ενόχληση για σας.

Συντήρηση συστήματος.

Με τα προγράμματα συντήρησης που σας παρέχουμε, εγγυόμαστε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και είμαστε δίπλα σας για πάντα.