Γεωθερμικά Συστήματα.

Γεωθερμία

Γεωθερμία ή γεωθερμικό δυναμικό ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Στην αβαθή γεωθερμία (earth energy) εκμεταλλευόμαστε την ηλιακή ενέργεια η οποία αποθηκεύεται στο έδαφος και είναι διαθέσιμη σχεδόν παντού. Ένας γεωεναλλάκτης, δηλαδή ένα δίκτυο σωληνώσεων και μία γεωθερμική αντλία λαμβάνουν (ή/και απορρίπτουν) με ανακυκλοφορία μίγματος νερού-γλυκόλης την απαιτούμενη "δωρεάν" ενέργεια για παραγωγή θέρμανσης και δροσισμού, από το υπέδαφος το οποίο ήδη από τα 3 μέτρα βάθος διατηρεί σταθερή και ανεπηρέαστη τη θερμοκρασία του όλο τον χρόνο στους 15–18°C με μέγιστη μεταβολή +-2°C. Tο γεωθερμικό σύστημα ανταλλάσει θερμότητα με το υπέδαφος και όχι απευθείας με το περιβάλλον γι αυτό και λειτουργεί αξιόπιστα ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι αντλίες θερμότητας νερού/νερού, ή αλλιώς αντλίες γεωθερμίας, εκμεταλλεύονται το γεωθερμικό δυναμικό του υπεδάφους, δηλαδή τη θερμότητα που είναι αποθηκευμένη στο έδαφος, και τη μεταφέρουν στο νερό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή στα ζεστά νερά χρήσης. Το χειμώνα το μίγμα νερού-γλυκόλης του εξωτερικού κυκλώματος απορροφά την αποθηκευμένη ενέργεια του εδάφους και με τη βοήθεια της αντλίας πετυχαίνουμε θερμοκρασίες νερού 35-45°C, αρκετές για τη λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή έως 60°C για θέρμανση με fancoils. Το καλοκαίρι, το σύστημα ακολουθεί την αντίστροφη διαδικασία εξασφαλίζοντας ανάλογα ψύξη ή δροσισμό, δηλαδή απάγει θερμότητα από το κτίριο και τη μεταφέρει μέσω του γεωεναλλάκτη στο υπέδαφος. Ένα γεωθερμικό σύστημα μπορεί να συνδυαστεί και με κάποιο άλλο σύστημα για τη θέρμανση και το δροσισμό του κτιρίου π.χ ηλιακά προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη οικονομία η οποία μπορεί να φθάσει ακόμη και 80% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα. Η διάρκεια ζωής του συστήματος με υλικά ποιότητας και σωστή εγκατάσταση είναι για αρκετές δεκαετίες.Πλεονεκτήματα :

1. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης 5-7 χρόνια, λόγω του μεγάλου συντελεστή απόδοσης (COP έως 5,6), δηλαδή με 1KW καταναλισκόμενης ενέργειας, παράγονται 5,6KW οφέλιμης ενέργειας.
2. Χαμηλό κόστος λειτουργίας, καθώς το 75% έως 80% της απαραίτητης ενέργειας απορροφάται από το γεωεναλλάκτη.
3. Φιλικότητα προς το περιβάλλον (ψυκτικό υγρό R-410A), αφού δεν εξαντλεί τους ενεργειακούς πόρους και δεν παράγει ρύπους (μηδενικές εκπομπές C02).
4. Περισσότερο χώρο στο σπίτι, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι μία μικρή και συμπαγής αντλία για τη θέρμανση και το δροσισμό των χώρων.
5. Μηδενική συντήρηση του γεωεναλλάκτη με περιοδικό μόνο έλεγχο της αντλίας θερμότητας.
6. Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία χωρίς οσμές, καμινάδες, δεξαμενές και φλόγες.
7. Παραγωγή ζεστών νερών χρήσης όλο το χρόνο.
8. 2 σε 1 και Θέρμανση το χειμώνα και Δροσισμό το καλοκαίρι με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση.Μορφές Γεωθερμίας :

Οι ανάγκες του σπιτιού σας, η επιφάνεια του σε τετραγωνικά, ο περιβάλλον χώρος και ο γεωλογικός του χαρακτήρας ορίζουν τη μορφή και την επιλογή του γεωεναλλάκτη σας.
◾ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σε κοτσίδες ή σπειροειδή σαν απλωμένα πηνία slinky για 40% καλύτερη απόδοση)
Κυκλοφορεί ένα μίγμα νερού και γλυκόλης, τοποθετείται σε μικρό βάθος (κλειστό κύκλωμα), όπου δεν υπάρχουν θερμοκρασιακές εναλλαγές λόγω καιρικών συνθηκών, καλύπτοντας επιφάνεια 2,5 φορές των τετραγωνικών μέτρων που θέλουμε να θερμάνουμε. Οι βρόγχοι μπορεί να είναι συνδεδεμένοι είτε σε σειρά είτε εν παραλλήλω.
◾ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (με βρόγχους σε βυρίνες)
Έαν πλησίον υπάρχουν ποταμοί, λίμνες ή θάλασσες τοποθετούνται κάθετα βρογχοι σε βυρίνες στο βυθό οι οποίοι αποτελούν κομμάτι ενός ευρύτερου πλέγματος.
◾ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (γεώτρηση ή με βρόγχους σε βυρίνες σε μικρότερο βάθος)
Τοποθετείται σε μεγαλύτερο βάθος (κλειστό κύκλωμα σε σχήμα U) και όταν ο εξωτερικός χώρος δεν επαρκεί για τη δημιουργία οριζόντιου δικτύου. Στην περίπτωση αυτή εγκαθίστανται ζευγάρια σωληνώσεων, τα οποία βυθίζονται σε γεώτρηση 50-150 μέτρων για να δεσμεύσουν την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της θέρμανσης και του δροσισμού. Χρησιμοποιείται σε πετρώδη εδάφη ή όταν έχουμε πολύ περιορισμένη χρήση γης.
◾ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εκμεταλλεύεται τη θερμοκρασία των υπόγειων υδάτων αντλώντας νερό και επιστρέφοντάς το στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα.Άμεσες χρήσεις της Γεωθερμίας :

1) Άμεση θέρμανση - δροσισμό χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
2) Θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών για καλλιέργιες ώστε να έχουμε πρωίμιση και αυξημένη παραγωγή.
3) Ιχθυοκαλλιέργιες ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία του νερού όλο το χρόνο.
4) Βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ εμφιάλωση ποτών, ξήρανση προιόντων).
5) Θέρμανση πισίνων.

Προσοχή! Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η έκδοση της ειδικής άδειας με βάση την Υ.A. Υπ. Αριθμ. Δ9Β, Δ/Φ166/ΟΙΚ 18508/5552/207 δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου Β΄ 1595/25-10-2004 με τίτλο για « Άδειες εγκατάστασης για ιδία χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης – δροσισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό», καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα (11) από τις Διευθύνσεις Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ώστε να είναι δυνατή η έναρξη της εγκατάστασης στο κτίριο (Άρθρα 1,2,3,4,5). Ο χρόνος έκδοσης της άδειας διαρκεί το πολύ δύο μήνες. Η εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος δεν απαιτεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το οίκημα. Το κόστος της εγκατάστασης ποικίλει και εξαρτάται από τα τετραγωνικά του χώρου που πρέπει να καλυφθούν.Τρόπος Λειτουργίας της Γεωθερμικής Αντλίας :

Το μίγμα νερού και γλυκόλης που κυκλοφορεί στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη απορροφά ενέργεια από το έδαφος, που οδηγείται στον εξατμιστή, ο οποίος τη δεσμεύει. Μέσω του εξατμιστή μεταδίδεται στο ψυκτικό μέσο της αντλίας, το οποίο μετατρέπεται από υγρό σε αέριο. Το ψυκτικό μέσο, το οποίο κινείται σε ένα κλειστό κύκλωμα, περνάει από τον συμπιεστή και συμπιέζεται, ώστε να αυξηθεί η πίεση και η θερμοκρασία του. Έπειτα, οδηγείται στο συμπυκνωτή, όπου και αποβάλλει όλη τη θερμότητα που έχει αποθηκεύσει στο νερό του κυκλώματος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το ψυκτικό μέσο μεταφέρεται στη βαλβίδα εκτόνωσης και εκτονώνεται μειώνοντας δραματικά την πίεση του, ώστε να επιστρέψει στον εξατμιστή και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία.

Μία εγκατάσταση αβαθούς γεωθερμίας αποτελείται από:
1) Από τον γεωεναλλάκτη (σωληνώσεις από πολυαιθυλένιο).
2) Από τη γεωθερμική αντλία θερμότητας.
3) Από την εσωτερική εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου (ενδοδαπέδια, fancoils).
4) Από τους λοιπούς αυτοματισμούς της εγκατάστασης (τρίοδες, μπόιλερ, κτλ.).Πληροφορίες

Καλέστε μας 6975562682Χρήσιμα Έγγραφα


Σας παρέχουμε

ΔΩΡΕΑΝ Επίσκεψη στο χώρο σας.

Επισκεπτόμαστε τον χώρο σας για να αξιολογήσουμε και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές σας. Σας προτείνουμε όλες τις λύσεις και σας αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μίας, ξεχωριστά.

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτη και οικονομική προσφορά.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας, μελετούν διεξοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν την ξεχωριστή λύση που διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ταιριάζει στις ανάγκες σας.

ΔΩΡΕΑΝ Διεκπεραίωση διαδικασιών.

Αφήστε το … σε εμάς! Αναλαμβάνουμε δωρεάν την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται σε πολεοδομία, ΔΕΗ και άλλες υπηρεσίες. Απλά μας εξουσιοδοτείτε.

Εγκατάσταση συστήματος.

Οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι τεχνικοί μας εγκαθιστούν το σύστημα το οποίο θα σας παραδοθεί σε λειτουργία αφού ρυθμιστεί και ελεγχθεί από τους μηχανικούς μας για την μέγιστη απόδοση του. Όλα αυτά θα γίνουν σε διάστημα, ολίγων ημερών, με την ελάχιστη ενόχληση για σας.

Συντήρηση συστήματος.

Με τα προγράμματα συντήρησης που σας παρέχουμε, εγγυόμαστε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και είμαστε δίπλα σας για πάντα.