Ανανεώσιμες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακά έργα Α.Π.Ε με το κλειδί στο χέρι. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη αποδόση των χρημάτων σας με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ξεκάθαρες λύσεις, υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής.

Περισσότερα...
 Βιομηχ. Έργα

Αυτοματισμοί- Βιομηχ. Έργα

Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού μονάδων και εκσυγχρονισμού. Πίνακες διανομής, PLC, Inverters, Ιδιοσυσκευές, CNC, Ρομποτικά συστήματα,Υδραυλικά, Πνευματικά, Αισθητήρες. CAD-CAM, 3D. ISO, CE. Αυτοματοποίηση λειτουργίας, καταγραφή/επεξεργασία δεδομένων. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. SCADA. Τεχνικός Ασφαλείας.

Περισσότερα...
Ηλεκτρομηχανολογικά

Ηλεκτρομηχανολογικά-Μελέτες

Το Τεχνικό μας Γραφείο με πολύχρονη εμπειρία ειδικεύεται σε σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών, εμπορικών, τουριστικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αδειοδότηση, μελέτη, εμπορία, εγκατ., επίβλεψη, τεχνική υποστήριξη και παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Θέρμανση, Κλιματισμός, Ψύξη, Φωτισμός, Ανακαίνιση.

Περισσότερα...
Εξοικονόμηση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακές παρεμβάσεις με εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως Αντλίες Θερμότητος, Λέβητες συμπύκνωσης, Πέλλετ, Led με κύριο μέλημα τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια του πελάτη. Ενεργειακή μελέτη, Πιστοποίηση, Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης. Προτάσεις και λύσεις ενεργειακής βελτίωσης. Ανάλυση κόστους και αποσβέσεων.

Περισσότερα...

Ενημέρωση

Νέα
rss
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερομηνία:

Net-billing: Με την ωριαία χονδρεμπορική τιμή η πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής – Και δυνατότητα σύναψης PPA – Μειώνεται στο 51% η συναίνεση για φωτοβολταϊκό σε κοινόχρηστο χώρο
Posted by admin - 28/06/24 09:30AM - 0 Comments - - 1/52/53/54/55/5

Αρκετά ευέλικτη κρίνουν σε μία πρώτη προσέγγιση εκπρόσωποι του κλάδου των ΑΠΕ την εφαρμογή του net-billing, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Υπουργική Απόφαση που έθεσε χθες σε διαβούλευση το ΥΠΕΝ. 

Κρίσιμο είναι πως, στην περίπτωση των οικιακών αυτοκαταναλωτών, προβλέπεται μία απλή και αυτόματη διαδικασία για την πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής, χωρίς την εμπλοκή τους. 

Παράλληλα, το προτεινόμενο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους αυτοκαταναλωτές για σύναψη PPA για την πλεονάζουσα παραγωγή. Επίσης, αφήνει «χώρο» για μία μεγάλη ποικιλία εμπορικών προγραμμάτων από τους προμηθευτές, στην περίπτωση που θελήσουν να προωθήσουν στο πελατολόγιό τους την αυτοκατανάλωση, μέσω του net-billing. Είναι ενδεικτικό ότι δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να καρπώνονται εκείνοι τη διάθεση της πλεονάζουσας παραγωγής ή να εγγυώνται σταθερή τιμή πώλησης στους πελάτες τους. 

Σημαντικό είναι επίσης πως με την υπό διαβούλευση Υπουργική Απόφαση, διευκολύνεται επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς μειώνεται στο 51% η αναγκαία συναίνεση των συνιδιοκτητών του κτιρίου, από 100% που είναι σήμερα. Επίσης, θα ενεργοποιήσει τη συλλογική αυτοκατανάλωση σε επίπεδο κτιρίου, μέσω του virtual net-billing. 

Από τον ΔΑΠΕΕΠ η εκπροσώπηση των οικιακών συστημάτων 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διασυνδεδεμένο σύστημα, η πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής θα γίνεται με την εκάστοτε ωριαία Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς, όπως είχε γράψει το energypress. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), λόγω της μη ύπαρξης οργανωμένης αγοράς, η πλεονάζουσα ενέργεια πληρώνεται στον αυτοπαραγωγό με τιμή (€/MWh) η οποία ισούται με την Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που δημοσιεύεται από τον ΔΑΠΕΕΠ, και εκκαθαρίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε), σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.

Για την πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής των οικιακών συστημάτων (ισχύος έως 10,8 κιλοβάτ), όπως είχε γράψει το energypress, η εκπροσώπηση θα γίνεται από τον ΔΑΠΕΕΠ (που παίζει το ρόλο του ΦοΣΕ) χωρίς χρέωση (σε αντίθεση με τους εμπορικούς αυτοκαταναλωτές που θα πρέπει να συνεργαστούν με κάποιο ΦοΣΕ έναντι αμοιβής). 

Επίσης, οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και δεν υπόκεινται σε φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης και εγχυθείσας ενέργειας στο πλαίσιο του συμψηφισμού. 

Δυνατότητα για σταθερή τιμή πώλησης 

Στην περίπτωση του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού́ (net-billing), η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται μπορεί́ να ανέρχεται μέχρι και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (σε kVA). Στην περίπτωση του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing), η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το διακόσια τοις εκατό (200%) της εγκατεστημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.

Στην περίπτωση που ο σταθμός του αυτοκαταναλωτή ανήκει σε τρίτο πρόσωπο το οικονομικό αποτέλεσμα της εγχυθείσας ενέργειας ή της πλεονάζουσας ενέργειας για τις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που πωλείται στην αγορά, δύναται να έχει ως ωφελούμενο το τρίτο πρόσωπο, κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ ή τον αυτοπαραγωγό ακολουθώντας την διμερή μεταξύ τους συμφωνία. 

O αυτοπαραγωγός που κατέχει σταθμό παραγωγής ΑΠΕ μπορεί να συνάπτει διμερείς συμβάσεις αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) για την πλεονάζουσα ενέργεια για τις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που πληρώνεται από την αγορά. Αντίστοιχα, ο Προμηθευτής ή ο Φορέας Σωρευτικής εκπροσώπησης μπορεί να εγγυάται σταθερή τιμή πωλήσης για την πλεονάζουσα ενέργεια.

Συλλογική αυτοκατανάλωση σε επίπεδο κτιρίου 

Όπως προαναφέρθηκε, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου, θα απαιτείται εφεξής η συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών του κτιρίου με έγγραφη συμφωνία (έναντι του 100% που ισχύει σήμερα).

Παράλληλα, προβλέπεται συλλογική αυτοκατανάλωση σε επίπεδο κτιρίου με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing). 

Τουλάχιστον δύο αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους, με την επιφύλαξη των εν ισχύι τελών δικτύου και άλλων σχετικών χρεώσεων, τελών, εισφορών και φόρων. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.

Αλλαγή και στο net-metering 

Η υπό διαβούλευση Υπουργική Απόφαση φέρνει όμως αλλαγές και στο «παλιό» καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering). Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει πως η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται με την παρέλευση έτους. Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή ο αυτοκαταναλωτής μπορεί να «μεταφέρει» την πλεονάζουσα παραγωγή για χρονικό διάστημα έως την 3ετία. 

 

Αναδημοσίευση από

energypress.gr


print

Ειδικές Προσφορές

Συντήρηση Φ/Β
Δείτε την Προσφορά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη συντήρηση του Φωτοβολταικού σας πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας για μέγιστες αποδόσεις. Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Οργάνωση, Ποιότητα, Ταχύτητα, Οικονομία, Εγγύηση, Αξιοπιστία για 100% αποφυγή απώλειας κερδών. Έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλισμό ώστε να μπορούμε σε μόλις λίγα λεπτά να κάνουμε πλήρη διάγνωση. Τα πακέτα συντήρησης πλήρους κάλυψης ξεκινούν από 500 ευρώ το χρόνο, ενώ για τριετή συμβόλαια θα λαμβάνετε έκπτωση 17% και για πενταετή 20%. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να φτιάξουμε από κοινού το πακέτο που σας ταιριάζει.
Συντήρηση Φ/Β Σταθμών σε Στερεά Ελλάδα
Άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης. Συνεχής παρακολούθηση της εγκατάστασης. Οικονομικά συμβόλαια συντήρησης στα μέτρα σας. Εμπιστευθείτε την επένδυσή σας μόνο σε σοβαρούς επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, γιατί μόνο έτσι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας το κεφάλι σας ήσυχο! Καλέστε μας άμεσα για προσφορά. Τιμές από: € 500

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας
Δείτε την Προσφορά.

Hitachi Yutaki

Αντλια Θερμοτητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Μεσαίων θερμοκρασιών(60°C) ψύξη & θέρμανση, έως 16 & 16,7kw, Σειρά Yutaki M, Dc inverter, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ Monoblock
Απόδοση στη ψύξη: 12,9 (4,7 – 16,0)kw/h,
Απόδοση στη θέρμανση: 14,0 (4,8 – 16,7)kw/h,
EER: 4,02 A+++ & COP: 4,71 A+++,
Όρια λειτουργίας: -20°C ~ +60,0°C wb.
Περιλαμβάνει κυκλοφορητή και δοχείο διαστολής.
Χειριστήριο ελέγχου PC-ARFHE
Εγγύηση 3 έτη για τον συμπιεστή και 1 έτος για τα υπόλοιπα μέρη.
Η αντλίες θερμότητας Yutaki της Hitachi αποτελούν την ιδανική λύση για θέρμανση και ψύξη κατοικιών συνδυάζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης έως 5.1 COP. Η αντλίες Yutaki, ελέγχουν έξυπνα το υδραυλικό κύκλωμα, αποφασίζουν και προσαρμόζουν τις αποδόσεις τους ανάλογα με τις συνθήκες της εξωτερικής θερμοκρασίας και τις απαιτήσεις του χώρου τη δεδομένη στιγμή (Αντιστάθμιση). Τεχνολογία DC Inverter που εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο και την υψηλή απόδοση του συστήματος ακόμα και σε πολικές θερμοκρασίες (-20°C). Εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο εως και 70%. Εύκολη εγκατάσταση χωρίς μερεμέτια στο εσωτερικό του σπιτιού. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Αντλίες Θερμότητας   HITACHI Yutaki new
Αντλία Θερμότητας Hitachi Yutaki-M RASM-5NE Τριφ. 14kW(έως150τμ). Θέρμανση και Ψύξη Τεχνολογία DC Inverter έως -20°C εξωτερική. Η μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι 60°C. Υψηλό βαθμό απόδοση EER:4.02 A+++ & COP:4.71 A+++ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ιδανική λύση σε ανακαινίσεις ή νέα κατασκευή. Μείωση δαπανών έως και 70%. Τιμή : € 5200

Περισσότερα...

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά
Δείτε την Προσφορά.

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό

Για εσάς που οι απαιτήσεις σας σε ρεύμα είναι περιορισμένες για το εξοχικό σας και αρκείστε με ένα τυπικό φωτισμό, ένα ψυγείο, την τηλεόραση LCD-LED και μερικές μικροσυσκευές (πχ φορτιστής κινητού, laptop, ραδιοφωνάκι κλπ) σας προτείνουμε αυτό το μικρό αυτόνομο σύστημα.
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 4 Mono 310Wp (12χρόνια εγγύηση)
• Αντιστροφέας καθαρού ημιτόνου LF COMBI-MPPT 2400W (Εγγύηση 2ετών)
• Ρυθμιστής Φόρτισης ΜPPT Solar 1400W/40A
• Με είσοδο για γεννήτρια σε περίπτωση ανάγκης
• Μπαταρίες 2 Ultracell GEL Αγγλίας 200Ah, 12V
• Βάσεις στήριξης Προφίλ αλουμινίου ALUMIL
• Ηλεκτρολογικό υλικό-Πίνακες AC-DC ΑΒΒ-Schneider
• Πλαστικές Σωληνώσεις Κουβίδης
• Εγκατάσταση σε 1-2 ημέρες.
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  1,4kWp 4.5kWh
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Για κατοικίες, εξοχικά, στάβλους, αποθήκες, container που είναι μακρυά από το Δίκτυο της ΔΕΗ, η διασύνδεση κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, καθώς και για αυθαίρετα. Το σύστημα έχει δυνατότητα επέκτασης. Αυτονομία με 1τηλεόραση Led, 1ψυγείο μικρό A+ και φώτα οικονομίας 2-5 ημέρες ανάλογα τις καταναλώσεις. Τιμή : € 3500

Περισσότερα...

Net Metering
Δείτε την Προσφορά.

Αυτοπαραγωγή  Net Metering Προσφορά

Το σύστημα 4,96kWp που σας προτείνουμε αποτελείται από: 16 Φωτοβολταικά πάνελ των 310Watt τεχνολογίας Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου 4ης γενιάς, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος 15 έτη και απόδοσης 25 έτη. 1 Αντιστροφέα δικτύου 5000Watt με μέγιστη ισχύ απόδοσης 98.2%. Εγγύηση προϊόντος 5 έτη επεκτάσιμη. 1 Πίνακα ΑC/DC αντικεραυνικής προστασίας και ελέγχου VDE, ΕΛΟΤ των οίκων ABB, SIEMENS, HAGER. 1 Σέτ βάσεων για δώμα ή κεραμοσκεπή. ALUMIL από ανοδιωμένο αλουμίνιο και 25ετή εγγύηση. 1 Έκδοση απαραίτητης άδειας από ΔΕΔΔΗΕ. - Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος καλωδίωσης AC/DC το οποίο θα υπολογιστεί ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση. - Η εγκατάσταση και ρύθμιση του εξοπλισμού. - Τα μεταφορικά στον τόπο εγκατάστασης..
Αυτοπαραγωγή  Net Metering 4,96kWp new
Net Metering για μια μέση κατοικία στην Ελλάδα η οποία καταναλώνει κατά μέσο όρο 5500kWh ρεύμα το χρόνο. Για να επιτύχουμε ενεργειακό συμψηφισμό στο σύνολο αυτής της κατανάλωσης μηδενίζοντας το κόστος ηλ. ρεύματος χρειαζόμαστε για τη Στερεά Ελλάδα και Αττική ένα σύστημα 4,96kWp με νότιο προσανατολισμό. Τιμή : € 7500 με το κλειδί στο χέρι!

Περισσότερα...


Όλες οι τιμές είναι με ΦΠΑ. Καλέστε άμεσα για Διαθεσιμότητα!